התמחויות:

» נדל"ן - עסקאות ופרוייקטים

» ליווי רשתות זכיינות

» עסקאות בינלאומיות

» שוק ההון - אג"ח

» כינוס נכסים

כינוס נכסים

אנו מטפלים בהליכי חדלות פרעון ובמיוחד מטעם בעלי אג"ח אשר החליטו לדרוש פרעון מיידי מן החברה החייבת.

אגב הליכי חדלות פרעון כאמור אנו משמשים ככונסי נכסים לשם מימוש שיעבודים שהועמדו כבטחונות לבעלי האג"ח ו/או לטובת הנאמנים לשם השגת החזר מיטבי לבעלי האג"ח.
 
עודד גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין  |  בית גיבור ספורט, רחוב מנחם בגין 7,  רמת גן  52681 |  טל:  7519796 (03) 972+ עברית | English

 Design: Edna Ricklin's Studio

הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus