התמחויות:

» נדל"ן - עסקאות ופרוייקטים

» ליווי רשתות זכיינות

» עסקאות בינלאומיות

» שוק ההון - אג"ח

» כינוס נכסים

ליווי עסקאות ופרויקטים נדל"ניים

אנו מלווים את לקוחותינו באופן שוטף - ותוך בחינת כל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בכך - במגוון רחב מאד של עסקאות במקרקעין, לרבות עסקאות רכישה, מכר, שכירות, קומבינציה, תמורות, נאמנויות, שירותי בניה, הסכמי פיתוח וחכירה בקרקעות מינהל מקרקעי ישראל, חכירות מגורמים פרטיים, שותפויות לרכישת נכסים והקמת פרויקטים, השבחת מקרקעין תוך שינוי ייעוד, פינוי בינוי וליווי פרויקטים של בניה ומכירה/השכרה מראשיתם ועד לסיומם.

שירותינו המשפטיים הנוגעים לליווי פרויקטים כוללים, בין השאר: ליווי תהליך תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתית; עריכת הסכמים עם מתכננים ויועצים לתכנון הפרויקט; ליווי משפטי בנושא שיווק; ליווי של ההתקשרויות המשפטיות עם קבלנים, קבלני משנה וספקים; ליווי וסיוע בכל הקשור במכירת/השכרת יחידות דיור ושטחי משרדים ומסחר במסגרת הפרויקטים; ליווי שוטף של הקבלנים בנושא תביעות בגין ליקויי בניה; ביצוע רישומים שונים בלשכת רישום המקרקעין, לרבות רישום הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה); ליווי בנושאי "חברה משכנת"; מתן ייעוץ שוטף בכל הנוגע להיבטי המס הכרוכים בכל מגוון העסקאות והפרויקטים; ייעוץ שוטף בקשר עם אפשרויות מימון רכישת מקרקעין ו/או מימון בניית פרוייקטים והסכמי הליווי עם הבנקים ועוד.
 


 
עודד גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין  |  בית גיבור ספורט, רחוב מנחם בגין 7,  רמת גן  52681 |  טל:  7519796 (03) 972+ עברית | English

 Design: Edna Ricklin's Studio

הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus