התמחויות:

» נדל"ן - עסקאות ופרוייקטים

» ליווי רשתות זכיינות

» עסקאות בינלאומיות

» שוק ההון - אג"ח

» כינוס נכסים

שוק ההון - אג"ח

אנו מטפלים גם בייצוג חברות שאינן עומדות בתנאי שטרי הנאמנות, מול בעלי האג"ח, תוך נסיון להגיע להסדרים – לרבות הסדרי פריסת חוב, החלפת חוב בהון, הפחתת חוב ו/או דחייתו – תוך התאמת חיובי החברה באופן המיטבי לתזרים המזומנים הצפוי שלה.
 
עודד גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין  |  בית גיבור ספורט, רחוב מנחם בגין 7,  רמת גן  52681 |  טל:  7519796 (03) 972+ עברית | English

 Design: Edna Ricklin's Studio

הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus